داخلی

نام بخش : بخش داخلی

موقعیت جغرافیایی : در طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 17 تخت

 

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش :

ارائه خدمات به بيماران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام مي گردد.این بخش در مجاورت بخش ICU.M قرار دارد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است :

بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتيو و اورژانسی و انجام مراقبت هاي قبل و بعد از عمل

بستري نمودن بيماران ترومايي

بستري نمودن بيماران داراي مشكلات پس از جراحي

پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

پذیرش بیماران POST. ICU

 

 

شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 226

زنبیل خرید