کلینیک تغذیه

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان و کارشناسان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای چهارشنبه     ساعت 14 الی 16

روزهای یکشنبه و سه شنبه     ساعت 13 الی 15

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 464 - 463
زنبیل خرید