کلینیک جراحی عمومی و ریه

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای زوج     ساعت 14 الی 17

روزهای دوشنبه و سه شنبه     13 الی 15

روزهای یکشنبه و سه شنبه     15 الی 19

روزهای چهارشنبه     ساعت 15 الی 17

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 464 - 463
زنبیل خرید