کلینیک جراحی عمومی و ریه

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید
شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 464 - 463
زنبیل خرید