کلینیک داخلی

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای يك شنبه     ساعت 12 الی 14

روزهاي دوشنبه و چهارشنبه     ساعت 14 الي 16     

توضيحات : لطفا براي نوبت دهي آقاي دكتر اصغر عرب حسيني با داخلي 458 هماهنگ بفرماييد.
شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 447 - 446
زنبیل خرید