کلینیک زنان

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای شنبه و چهارشنبه     ساعت 10 الی 12

روزهای شنبه تا چهارشنبه     ساعت 10 الی 13

روزهای شنبه و دوشنبه     ساعت 9 الی 12

روزهای شنبه تا چهارشنبه     ساعت 14 الی 16

روزهای شنبه و دوشنبه    ساعت 14 الی 16

روزهای پنجشنبه     ساعت 10 الی 12

روزهای یکشنبه و سه شنبه     ساعت 14 الی 15:30

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 464 - 463
زنبیل خرید