کلینیک شنوایی سنجی

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری به روی نام کارشناس کلیک بفرمایید

روزهای شنبه    ساعت 10 الی 12

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 496 - 467
زنبیل خرید