کلینیک قلب

کلینیک
برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای یکشنبه     ساعت 13 الی 14

روزهای چهارشنبه     ساعت 10 الی 14

روزهای سه شنبه     ساعت 13 الی 14

روزهای شنبه     ساعت 10 الی 12

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 447 - 446
زنبیل خرید