کلینیک قلب

کلینیک
برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

همه روزه      ساعت 9 الی 11 با تعيين وقت قبلي

روزهای چهارشنبه     ساعت 10 الی 14

روزهای يكشنبه     ساعت 13 الی 14

همه روزه بجز يكشنبه ها     ساعت 11 الی 12

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 447 - 446
زنبیل خرید