کلینیک مغز و اعصاب

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای شنبه و چهار شنبه     ساعت 12 الی 14

روزهای یکشنبه و سه شنبه     ساعت 13 الی 15

روزهای دوشنبه     ساعت 13 الی 14

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 459 - 458
زنبیل خرید