کلینیک کودکان

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام انها کلیک بفرمایید

همه روزه     ساعت 8 الی 8:30     هر روز صبح وقت روزانه هماهنگ می شود

روزهای زوج     ساعت 14:30 الی 18

همه روزه به جز پنجشنبه ها    وقت ها و هماهنگی ها به صورت روزانه می باشد

روزهای شنبه ، یکشنبه و سه شنبه     ساعت 9 الی 13

روزهای پنجشنبه و جمعه     ساعت 13 الی 14

روزهای پنجشنبه     ساعت 14:30 الی 16:30

روزهای دوشنبه و چهارشنبه     ساعت 10 الی 12

همه روزه     ساعت 12 الی 14

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 496 - 467
زنبیل خرید