کلینیک گوش ، حلق و بینی

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

همه روزه به جز دوشنبه ها     ساعت 11 الی 14:30

روزهای شنبه و دوشنبه     ساعت 9 الی 12

روزهای دوشنبه و چهارشنبه     ساعت 10 الی 13

روزهای شنبه و دوشنبه     ساعت 10 الی 12

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 459 - 458
زنبیل خرید