کلینیک گوش ، حلق و بینی

برای اطلاع از روزها و ساعات کاری پزشکان به روی نام آنها کلیک بفرمایید

روزهای چهارشنبه     ساعت 11 الی 13

روزهای  دوشنبه     ساعت 11 الی 13

شماره تلفن بيمارستان : 9-88747401
شماره هاي داخلي : 459 - 458
زنبیل خرید