صورتجلسه

صورتجلسه کمیته مدیریت بیماری کرونا در بیمارستان

زمان برگزاری جلسه: روز پنج شنبه مورخ 08/08 /1399 ،ساعت 00:13 الی 00:14 مکان: دفتر هیات مدیره بیمارستان اعضای حاضر در جلسه: آقایان دکتر لاهیجی، دکتر غرائی، دکتر اسلامی نژاد، دکتر پارسا، دکتر کاخانی و خانم ها عصمتی و فرج الهی غائبین: آقای دکتر عمرانی

اهم موضوعات مطرح شده:

1 -گزارش آقای دکتر لاهیجی در مورد اهم اقدامات انجام شده در بیمارستان جهت کنترل بیماری کرونا شامل اعمال محدویت ملاقات و تردد مراجعین، حضور یک نفر همراه ثابت بر بالین هر بیمار به شرط اخذ گواهی سلامت از پزشک مقیم اورژانس، اختصاص بخش M.ICU به بیمارانیکه در بخش های دیگر جواب PCR آنها مثبت می شود، تهیه البسه مخصوص کرونا برای پرسنل بخش M.ICU و تصمیم گیری برای تداوم این اقدامات.

2 -طرح موضوع غربالگری کارکنان با استفاده از فرم اختصاصی مربوطه که به دلیل چالش های اجرایی، تکمیل آن برای کلیه کارکنان مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد تدابیر ذیل عملیاتی گردد:

◼ تکمیل فرم فقط برای کارکنان اتاق عمل به صورت روزانه به دلیل شرایط خاص اتاق عمل◼ اخذ تعهد کتبی یکبار از کلیه کارکنان بیمارستان مبنی بر اینکه موظفند در صورت داشتن هرگونه علایم و نشانه مشکوک مرتبط با بیماری کرونا، سریعاٌ به مدیر مافوق خود اطلاع داده و از حضور در محیط کار اجتناب نمایند.

3 -طرح نحوه غربالگری مراجعین به بیمارستان که براساس “نظام مراقبت بیماری کووید-19 “مقرر شد به روش “غربالگری علامتی” و به صورت زیر اقدام گردد:

◼ تهیه بنر اطلاع رسانی مشتمل بر شایع ترین علایم و نشانه های بیماری کرونا و نصب آن در ورودی بیمارستان◼ کنترل درجه حرارت مراجعین و غربالگری علامتی، سوال از آنها در مورد وجود هریک از علائم و نشانه های مندرج در بنر راهنما

4 -طرح موضوع الزامی نبودن انجام تست PCR مجدد برای بازگشت بکار کارکنان مبتلا به کرونا که به تایید رسید و مقرر شد به روش ذیل اقدام گردد:

◼ کارکنان مبتلا به بیماری خفیف تا متوسط : 14 روز مرخصی استعلاجی با گواهی پزشک از زمان شروع علائم یا مثبت شدن تست و بازگشت بکار بدون انجام تست PCR مجدد◼ کارکنان مبتلا به بیماری شدید و بستری در ICU : 21 روز مرخصی استعلاجی با گواهی پزشک و بازگشت بکار بدون انجام تست PCR مجدد

5 -طرح موضوع Finding Case در بخشها در صورت ابتلا یک نفر از کارکنان بخش به کرونا و مثبت شدن تست PCR وی که مقرر گردید کلیه همکاران ایشان در آن بخش غربالگری علامتی شوند و همکاران مشکوک، تحت انجام تست PCR قرار گیرند.

6 -بحث و بررسی در مورد تغییر محل تریاژ خاکستری با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما که سه پیشنهاد ذیل ارائه گردید و مقرر شد بند اول به طور جدی پیگیری شود:

◼ درخواست از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت اخذ مجوز بهره برداری برای ساختمان جدید کلینیکها و انتقال تریاژ خاکستری به آنجا◼ استفاده از فضای پارکینگ ساختمان جدید به عنوان سالن انتظار◼ اختصاص بخشی از محوطه حیاط بیمارستان به فضای انتظار از طریق مسقف سازی

7 -تاکید آقای دکتر غرائی بر رعایت اصول کلی ذیل توسط اعضای محترم کمیته:

◼ وحدت رویه بین اعضای کمیته◼ لازم الاجرا بودن مصوبات کمیته برای کلیه پزشکان، مدیران و کارکنان بیمارستان◼ ضرورت تسلط و آگاهی سوپروایزران بر مصوبات کمیته و پیگیری برای اجرای دقیق آنها در شیفتها◼ واگذاری مسئولیت سخنگویی و پاسخگویی کمیته به آقای دکتر لاهیجی و در غیاب ایشان آقای دکتر اسلامی نژاد

8 -بحث و بررسی در مورد ضرورت اتخاذ تدابیر کنترلی بیشتر در واحد تصویربرداری با توجه به آمار بالای مراجعین به واحد سی تی اسکن برای انجام HRCT ریه که مقرر شد بخش تصویربرداری یک نفر را به عنوان رابط و هماهنگ کننده به کمیته معرفی نماید.

9 -طرح موضوع حمایت از کارکنانی که در بخش های پرخطر و خط مقدم مقابله با کرونا انجام وظیفه می نمایند از جمله اورژانس و بخش M.ICU که مقرر شد مبلغی تحت عنوان حق ویژه کرونا برای آنها در نظر گرفته شود.

10 -تصمیم گیری در خصوص تواتر برگزاری جلسات کمیته که مقرر شد حسب نیاز توسط آقای دکتر لاهیجی زمان برگزاری جلسه تعیین و از طریق خانم فرج الهی به اعضای محترم اطلاع رسانی شود.

11 -تصمیم گیری برای درخواست از هیات مدیره محترم بیمارستان جهت ارسال یک نسخه از دستورالعمل ها و گزارشات مرتبط به کمیته.

12 -تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخگویی به مکاتبات اخیر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی در مورد آمار تخت های اختصاص داده شده به کرونا که مقرر گردید پاسخ مورد اول توسط خانم فرج الهی با هماهنگی آقای دکتر لاهیجی تنظیم و ارسال شود و پاسخ مورد دوم فعالٌ مسکوت بماند.

مقالات مرتبط

اخبار بیمارستان

طرح درمان سرپائی کووید – 19

اطلاعیه طرح درمان سرپائی کووید – 19 با آخرین متدهای علمی زیر نظر برترین متخصصان کشور با مراجعه حضوری بیماران به صورت روزانه در اورژانس

اخبار بیمارستان

روز جهانی بهداشت دست

15 اردیبهشت مصادف با 5 may روز جهانی بهداشت دست نام دارد. سالانه سازمان جهانی بهداشت (WHO) کمپین {دست های تمیز ، نجات بخش زندگی}

زنبیل خرید