مراسم یادبود دکتر جهانگیر رافت

مراسم یاد بود درگذشت دکتر جهانگیر رافت

مراسم یادبود دکتر جهانگیر رافت
مراسم یادبود دکتر جهانگیر رافت
مراسم یادبود دکتر جهانگیر رافت

مقالات مرتبط

دکتر جهانگیر رافت
تازه های پزشکی

دکتر جهانگیر رافت درگذشت.

متاسفانه با خبر شدیم انسانی بزرگ از تبار دانشمندان و متفکرین متعهد از میان ما پرکشید. یاد و آثارش همواره زنده باد. روحشان شاد🖤 دکتر

زنبیل خرید