4355a37f-9fba-47e8-8bba-8b0403110b34

بزرگداشت روز جهانی تغذیه دانان

برگزاری روز جهانی تغذیه دانان و رژیم درمانگران در بیمارستان بزرگ مهراد تهران

مقالات مرتبط

تغذیه سالم در دوران کرونا
اخبار بیمارستان

تغذیه سالم در دوران کرونا

عملکرد سیستم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماریهای تنفسی ازجمله بیماری کووید19 دارد. کمبود دریافت غذایی و ویتامین ها مثل ویتامین C و

زنبیل خرید