Category: کودک و نوزاد

تومور های مغزی در کودکان

تومور های مغزی در کودکان

تومور های مغزی رایج ترین تومور های توپر در کودکان هستند. هر ساله نزدیک به 400 هزار کودک و نوجوان در ایالات متحده آمریکا با

یرقان یا زردی نوزاد

زردی نوزاد یا یرقان

یرقان یا زردی نوزاد بیماری است که در آن پوست نوزاد تازه متولد شده به دلیل تولید مقدار زیاد بیلی روبین و اینکه کبد نمی

زنبیل خرید