دکتر محمد سنادی زاده

دکتر سیدمحمد سنادی زاده

معرفی اجمالی پزشک

انجام اولین عمل پیوند کلیه در ایران در سال 1347 در بیمارستان نمازی شیراز

استادیار سابق دانشگاه شیراز

حضور در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا

 

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید