دکتر شهناز آرمین

دکتر شهناز آرمین

معرفی اجمالی پزشک

نفر اول بورد فوق تخصصی کشور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حضور در هیات علمی بیمارستان مفید

گذراندن دوره اچ آی وی اطفال در انگلستان

دانلود رزومه انگلیسی

 

 

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید