دکتر فرید آزموده اردلان

دکتر فرید آزموده اردلان

معرفی اجمالی پزشک

بیش از 20 سال سابقه کار

استاد آسیب شناسی
گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات پیوند کبد
مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکان با تخصص مشابه در بیمارستان مهراد

زنبیل خرید