اکوکاردیوگرافی و تست ورزش

موقعیت بخش: در طبقه چهارم ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد .

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش:

  • اکوکاردیوگرافی (اکوی قلب)
  • تست ورزش
  • هولتر فشار خون
  • هولتر مانیتورینگ (24 ساعته)

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 553

0
زنبیل خرید