بیمارستان مهراد

instagram

دکتر محسن دهباشی

نام پزشك
دکتر محسن دهباشی

نظام پزشکی

18173

فوق تخصص

-

تخصص

جراح مغز و اعصاب

سوابق تحصیلی

-

اطلاعات کلینیک پزشک

-

سوابق شغلی

-

افتخارات و جوایز

-

اطلاعات مطب

-

وب سایت

-