اورژانس

نام بخش: اورژانس

موقعیت جغرافیایی : درب ورودی اورژانس در کوچه ششم از خیابان شهید مفتح و میرعماد قابل دسترسی می باشد.

تعداد تخت : 10 تخت

 خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش : اورژانس بیمارستان مهراد به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی- مراقبتی به بیماران است.در کلیه شیفتها پزشکان متخصص و پرستاران مجرب با بهره گیری از وسایل و تجهیزات پیشرفته آماده ارائه خدمات هستند. اين بخش دسترسی سریع و آسان به واحدهای پاراکلینیک شامل: آزمایشگاه، تصویربرداری ، اسکوپی و دیالیز دارد.

بخش اورژانس شامل قسمتهای اصلی زیر است:

کلیه مراجعین به بخش اورژانس بلافاصله توسط یک پرستار مجرب به روش تریاژ ESI تحت تریاژ قرار می گیرند.

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 539 – 538

زنبیل خرید