جدول زمان بندی کلینک های بیمارستان مهراد

نام پزشکتخصصروزساعتکلینیک
دکتر محمد علی فاضلیمتخصص اطفالهمه روزه9 صبح الی 15 عصرکلینیک اطفال
دکتر بیژن پویندهمتخصص اطفالهمه روزهکلینیک اطفال
دکتر نصرالله سیدبهائیفوق تخصص نورولوژیهمه روزهکلینیک اطفال
دکتر آوید میرشکراییمتخصص اطفالروزهای شنبه و سه شنبه9 الی 13کلینیک اطفال
دکتر فرامرز مصباحمتخصص زنانهمه روزه به جز ایام تعطیل12 الی 14کلینیک 3
دکتر بحر آبادیفوق تخصص تومور های استخوانیهمه روزه12 الی 15کلینیک 3
دکتر گیوه چیانفوق تخصص ارتوپدی ستون فقراتروزهای یکشنبه و چهارشنبه14 الی 15:30کلینیک 3
دکتر فرج زادهجراح عمومی11 الی 12کلینیک 3
دکتر جابر انصاریجراح عمومیهمه روزه11 الی 12کلینیک 3
دکتر مهرداد پازوکیمتخصص جراحی مغز و اعصابروزهای یکشنبه و سه شنبه13 الی 15کلینیک 4
دکتر محمد منصوری نسبمتخصص جراحی مغز و اعصابروزهای دوشنبه12 الی 14کلینیک 4
دکتر محسن دهباشیمتخصص جراحی مغز و اعصابروزهای شنبه و دوشنبه12 الی 14کلینیک 4
دکتر محمد صراممتخصص زنانروزهای شنبه ، دوشنبه و پنج شنبه9 الی 12کلینیک 3
دکتر جواد سنادیزادهارولوژیستروزهای دوشنبه و پنج شنبه8 الی 12کلینیک 4
دکتر پایدارمتخصص قلبهمه روزهساعت 12 الی 13کلینیک 4
دکتر نصیر محسنی جممتخصص داخلی و فوق تخصص قلبهمه روزه12 الی 13
دکتر حق ازلیمتخصص گوارشهمه روزه7 الی 8 صبح
دکتر ابوالحسن غرائیجراح عمومیروزهای شنبه و دوشنبهساعت 12 الی 15
دکتر فولاد اقبالیجراح عمومیروزهای یکشنبه و سه شنبهساعت 13 الی 15
دکتر تیمور فتحیمتخصص ارتوپدیروزهای یکشنبه و سه شنبهساعت 10 الی 12
خانم دکتر شهناز آرمینفوق تخصص عفونی کودکانروزهای زوجساعت 13 الی 15
زنبیل خرید