خدمات بخش داخلی

در این جا می‌خواهیم ماهیت فعالیت این پزشکان، روال‌ها و روش‌های درمانی معمول آنها، زیر تخصص‌ها و نقش‌های دیگری که پزشکان داخلی بر عهده دارند را معرفی کنیم.

محدوده خدمات بخش پزشکی داخلی شامل مراقبت بیست و چهار ساعته و مدیریت بیماران دارای مشکلات عمومی (نظیر ذات الریه، بیماری‌های مزمن ریه، عفونت‌های دستگاه ادراری، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، سکته مغزی حاد، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های مرتبط با دیابت) می‌باشد، همچنین این بخش از کادر درمانی به ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران نیازمند جراحی یا روال‌های آماده سازی پیش از جراحی می‌پردازند.

ماهیت فعالیت بخش داخلی

پزشکانی که در پزشکی داخلی عمومی (GIM) تخصص دارند، قادر به تشخیص، ریشه یابی، رفع تردیدهای پزشکی، حل عوارض هم زمان بیماری‌ها (مشکلات پزشکی پیچیده که به دلیل چندین بیماری ایجاد می‌شوند) و شناسایی نیاز به درمان یا تخصص‌های مختلف هستند. فعالیت این پزشکان شامل موارد زیر می‌باشد:

بیشتر پزشکانی که تخصص داخلی دارند معمولا در تخصص پزشکی دیگری نیز آموزش دیده اند. بعضی از پزشکان ممکن است در کنار پزشکی داخلی به انجام پژوهش‌های دانشگاهی یا نقش‌های غیر بالینی در مراکز درمانی مشغول باشند.

روال‌های درمانی معمول پزشکان داخلی

روال‌ها و درمان‌هایی زیادی وجود دارند که پزشکان داخلی به انجام آنها می‌پردازند و چنین خدماتی را در اختیار بیماران سرپایی یا بستری قرار می‌دهند. بعضی از این درمان‌ها عبارتند از:

زنبیل خرید