جراحی عمومی

جراحی عمومی شامل چیست؟

همچنین دانش و تجربه در مورد موارد زیر دارند:

بر خلاف نام عمومی، جراحان عمومی بسیار مهارت دارند و جراحی روی مشکلات شایع شکمی مانند آپاندیسیت، فتق، جراحی‌های کیسه صفرا، معده و روده انجام می‌دهند. جراحان عمومی حتی می‌توانند جراحی‌های درمانی سرطان و سوختگی که نیازمند جراحی روی بخش‌های مختلفی از بدن است انجام دهند.

چرا پزشکان جراحی عمومی را انتخاب می‌کنند؟

ماهیت وسیع در این رشته جراحان عمومی را قادر می‌سازد که جراحی‌های زیادی انجام دهند. بعضی از پزشکان سایر تخصص‌ها را انتخاب می‌کنند و بقیه تنوعی که جراحی عمومی دارد را برگزیده و جراح عمومی باقی‌ می‌مانند.

جراحان عمومی انعطاف کار کردن در شرایط مختلف با انواع تیم‌های پزشکی و بیماران را دارند. انتظار می‌رود که این جراحان دانش و مهارت بیماری‌هایی که نیازمند مراقبت چندجانبه و تیمی مانند توانایی رهبری است را داشته باشند. همچنین باید دانش نیاز‌های بالینی خاص بیماران زیر را دارا باشند:

زنبیل خرید