بخش ICU

بخش ICU.M

موقعیت جغرافیایی : در انتهای طبقه اول بیمارستان واقع می باشد.

تعدا تخت فعال : 6 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بيماران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد. تمامی بیماران بستری در این بخش از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی پایش می شوند.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

اهم خدماتی که در بخش ICU.M  ارائه می گردد عمدتاٌ شامل موارد زير است:

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات سطح هوشیاری

– مراقبت از بیماران دارای اختلال در وضعیت همودینامیک

– مراقبت از بیماران در شرایط تهدید کننده حیات مثل بیماران مبتلا به سپسیس، COPD ، خونریزی شدید گوارشی ( GIB) و …

– مراقبت از بیماران دارای اختلال شدید در سیستم تنفسی و نیاز به مراقبتهای تخصصی تنفسی با استفاده از انواع وسایل کمک تنفسی

📞داخلی : 115 – 114

 

بخش ICU.PS

موقعیت جغرافیایی: در انتهای طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 5 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بيماران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد. تمامی بیماران بستری در این بخش از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی پایش    می شوند.

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است:

– مراقبت از بیمارانیکه تحت جراحی وسیع قرار گرفته اند.

– مراقبت از بیماران مبتلا به ترومای شدید و متعدد ( Multiple Trauma )

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات سطح هوشیاری

– مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عروق مغزی ( CVA,TIA )

– مراقبت از بیماران دارای اختلال در وضعیت همودینامیک

📞 داخلی : 230 – 229

بخش ICU-OH

موقعیت جغرافیایی: در طبقه چهارم ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت اتاق عمل و بخش CCU قرار دارد.

 تعداد تخت فعال: 5 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بيماران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد. تمامی بیماران بستری در این بخش از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی پایش می شوند

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک متخصص بیهوشی مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی بیمارن بستری در این بخش را برعهده دارد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است:

–  مراقبت از بیمارانی كه تحت جراحي دريچه هاي قلبي  ( مثل ( AVR , MVR قرار گرفته اند.

–  مراقبت از بیماراني كه تحت جراحي قلب باز  ) CABG ) قرار گرفته اند.

–  بیمارانی كه تحت آنژيوگرافی، آنژيوپلاستی و تعبيه پيس ميكر قرار گرفته اند.

–  ارائه مراقبت پس از جراحی های ترمیمی ناهنجاريهاي مادرزادی قلب

–  ارائه مراقبت پس از جراحی هاي ترمیم آنوریسم های قلبی و آئورت

–  ارائه مراقبت در تعبیه بالن پمپ داخل آئورت و دستگاه حمایت از بطن

–  بیمارانی که تحت اعمال جراحی مغز و اعصاب قرار گرفته اند و نيازمند دريافت مراقبتهاي ويژه هستند مثل انواع تومورهای مغزی

–  مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عروق مغزی ( CVA,TIA )

📞 داخلی : 413 – 412

بخش NICU

موقعیت جغرافیایی: در طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال: 4 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به نوزادان در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم پرستاري مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد. تمامی نوزادان در این بخش از طریق سیستم مانیتورینگ مرکزی پایش می شوند

از ویژگی های بارز این بخش حضور دائمی پزشک فوق تخصص نوزادان مقیم است که مسئولیت نظارت بر امور درمانی و مراقبتی نوزادان بستری در این بخش را برعهده دارد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است:

– مراقبت از نوزادان نیازمند مانیتورینگ

– مراقبت از نوزادان مبتلا به اختلال در سیستم همودینامیک

– مراقبت از نوزادان نارس

– مراقبت از نوزادان با مشکلات تنفسی و نیازمند مراقبتهای تخصصی تنفسی مثل گذاشتن لوله تراشه ، تزریق سورفاکتانت، گذاشتن چست تیوب و …

– مراقبتهای تخصصی از نوزادان پس از اعمال جراحی

📞 داخلی : 232 – 231 – 209

بخش nicu
زنبیل خرید