بیمارستان مهراد

آزمایشگاه بیمارستان مهراد

موقعیت جغرافیایی : در طبقه سوم ساختمان شماره دو بیمارستان قرار دارد.

 

آزمايشگاه بيمارستان مهراد از جمله بخش‌هایی است كه به طور شبانه‌روزی كليه خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

آزمايشاتی که در اين آزمايشگاه انجام می شود، شامل موارد زير است:

تست کرونا

 آزمایشات هماتولوژی

 آزمایشات بیوشیمی عمومی و اختصاصی

 آزمایشات ایمونولوژی

 آزمایشات سرولوژی

 آزمایشات میکروب شناسی

 آزمایشات هورمونی (کلیه تومور مارکر ها، سنجش استروئیدها ، تستهای تیروئیدی و … )

 آزمایشات مولکولی ( PCR )


داخلی : 553 –  552