زایمان

موقعیت بخش: در طبقه سوم ساختمان اصلي بيمارستان در مجاورت بخش های زنان و نوزادان قرار دارد.

تعداد تخت فعال : 5

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: این بخش این بخش مجهز به سیستمLDR  است که در آن ضمن حفظ حریم خصوصی مادر ، امکان حضور یک نفر همراه بر بالین مادر فراهم است.

ارائه خدمات به مادران در اين بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تيم مامایی مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد.

اهم خدمات این بخش شامل موارد زير است:

  • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان،  اورژانس های مامایی و اندیکاسیونهای بستری
  • ارائه مراقبت های دوران بارداری
  • انجام NST و تفسیر آن و اطلاع به پزشک معالج
  • برگزاری کلاس های آمادگی زایمان برای مادران
  • آماده نمودن مادر برای زایمان طبیعی
  • انجام زایمان طبیعی به روش زایمان بی درد و مراقبتهای پس از آن
  • آماده نمودن مادرانی که شرایط زایمان طبیعی را ندارند، برای انجام سزارين
  • معاینه و آماده سازی مراجعین با تشخیص سقط ناقص یا فراموش شده و.... جهت انتقال به اتاق عمل
  • انجام اقدامات مربوط به ختم بارداری در موارد IUFD توسط پزشکان متخصص زنان
  • تحت نظر گرفتن مادران باردار پرخطر و انجام مراقبت های لازم طبق دستور پزشک معالج

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

داخلی : 319 – 318

0
زنبیل خرید