راهنمای ترخیص بیمار

راهنمای امور ترخیص
معرفي واحد ترخيص :
واحد ترخيص بيمارستان مهراد زير نظر مديريت محترم امور مالي نسبت به انجام امور محوله اقدام مي نمايد . با همكاري نهايي پرسنل اين واحد و محاسبه هزينه ها بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا ، بيمار از بيمارستان ترخيص مي گردد.
پرسنل ترخيص همواره سعي نموده تا در كمال آرامش و احترام متقابل كمال همكاري را با شما بيماران و همراهان عزيز داشته باشد.
بيمار پس از قطعي شدن بستري ، به واحد حسابداري ترخيص مراجعه كرده و مراحل زير را طي ميكند :
• ارائه اطلاعات مربوط به هزينه هاي بستري بيماران با توجه به نوع عمل و نوع بيمه طرف قرارداد
• ارائه اطلاعات مشاوره اي جهت دريافت معرفي نامه و تطبيق آن با قراردادهاي بيمه اي في ما بين
• اعلام هزينه هاي بيمار در طول دوران بستري طي برگه هاي تكميل وديعه توسط واحد ترخيص
پرونده بيمار پس از قطعي شدن ترخيص به واحد حسابداري ترخيص منتقل شده و فرايندي كه در اين بخش صورت ميگيرد به شرح ذيل ميباشد :
• تحويل گرفتن پرونده و بررسي آن به لحاظ كامل بودن تاييديه هاي سيستمي
• نظارت و كنترل پرونده قبل از ترخيص و محاسبه هزينه هاي بيمار اعم از كدهاي عمل جراحي ، ويزيت ها و مشاوره ها بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت و كدهاي كتاب كاليفرنيا توسط كارشناسان بخش حسابداري ترخيص
• كنترل پرونده ، بررسي و بازبيني مجدد پرونده جهت كاهش خطاهاي احتمالي
• صدور صورتحساب و ارجاع بيمار به بخش صندوق اصلي
• تسويه بيمار در واحد صندوق اصلي ،‌ دريافت اصل صورتحساب و برگه خروج
• ضمنا بيماران محترم براي دريافت مدارك پزشكي جهت ارائه به بيمه ميبايست 10 روز پس از تسويه حساب و ترخيص با در دست داشتن اصل صورتحساب به واحد بايگاني واقع در طبقه منفي يك ساختمان كلينيك ها مراجعه كنند ، ‌در صورت داشتن هر گونه سوال و مسئله اي در مورد مدارك پزشكي ميتوانيد با شماره تماس بيمارستان و داخلي 536 و 235 تماس بگيريد.
واحد ترخيص بيمارستان مهراد در روزهاي غير تعطيل در دو شيفت و از ساعت 7:30 صبح لغايت 19:30 و همچنين در روزهاي تعطيل از ساعت 8:30 الي 14 همواره آماده ارائه خدمات به شما بيماران و همراهان گرامي ميباشد.

زنبیل خرید