راهنمای دریافت مدارک پزشکی

  فرآيند دريافت  مدارك پزشكي بيمار از واحد مديريت اطلاعات سلامت

پرونده بيمار به دوصورت بيمه اي ويا آزاد مي باشد

 

  • جهت پيگيري پرونده بيمه اي (مثلا بيمه ايران ، شركت نفت وغيره )با اموربيمه گري واحد حسابداري (داخلي 453)تماس حاصل شود .

 

  • جهت دريافت مدارك پرونده هاي باليني آزاد، ده روز پس ازترخيص با داخلي 235 تماس گرفته ودر صورت كامل بودن پرونده بادردست داشتن اصل صورتحساب درروزهاي اداري ازشنبه تا پنج شنبه به واحد مدارك پزشكي مراجعه واقدام به دريافت مدارك نماييد.

 

  • مدارك به بيمارجهت مراجع ذيصلاح ونهادها وسازمانها  بادردست داشتن نامه رسمي  صورت  مي گيرد.

 

  • به منظور دريافت مدارك باليني حهت ادامه درمان بيمار يا بستگان درجه يك بيماربادردست داشتن كارت شناسايي اقدام به گرفتن مدارك مي نمايند.

 

لازم به ذكراست  اصل صورتحساب  مجوزي است جهت دريافت مدارك وارائه آن به بيمه هاي اصلي وتكميلي 

زنبیل خرید