راهنمای طبقات

راهنمای طبقات بیمارستان مهراد

راهنمای ساختمان اصلی بیمارستان مهراد

طبقه همکف: واحد مدیریت – واحد مالی – واحد حسابداری ترخیص – لابی – کافه تریا – اطلاعات – پذیرش – واحد پذیرش بیماران بین المللی – مرکز تلفن – داروخانه

طبقه اول: بخش جراحی یک – بخش جراحی دو – بخش جراحی سه – بخش آی سی یو مدیکال

طبقه دوم: بخش کودکان – بخش داخلی یک – بخش آی سی یو نوزادان – بخش آی سی یو سرجیکال – واحد کامپیوتر

طبقه سوم: بخش زایمان – بخش نوزادان – بخش زنان

طبقه چهارم: بخش آی سی یو قلب – بخش سی سی یو – بخش پست کت – بخش اتاق عمل

سالن کنفرانس و دفتر پرستاری و دفتر مسئول بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در حیاط ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

راهنمای ساختمان دو بیمارستان مهراد

طبقه اول: بخش دیالیز

طبقه دوم: بخش آندوسکوپی – بخش پاتولوژی

طبقه سوم: آزمایشگاه

طبقه چهارم: بخش مراقبت های روزانه – دفتر هیات مدیره

راهنمای ساختمان کلینیک ها

زیرزمین: واحد تجهیزات پزشکی _ واحد بهداشت محیط _ واحد بهداشت حرفه ای _ واحد امور بیمه _ واحد مدارک پزشکی _ واحد کارگزینی

طبقه همکف: پذیرش کلینیک ها

طبقه دوم: کلینیک قلب _ کلینیک زنان _ کلینیک کودکان

طبقه سوم: بخش فیزیوتراپی _ واحد حسابداری امور مالی

طبقه چهارم: کلینیک ارولوژی _ کلینیک ارتوپدی  _ کلینیک جراحی مغز و اعصاب _ کلینیک گوش، حلق و بینی

زنبیل خرید