کودکان و نوزادان

 رفع نیازهای زیر برای کودکانی که بیمار شده‌اند اهمیت زیادی دارند:

بخش کودکان محلی برای رفع نیازهای درمانی کودکان

بیمارستان‌های کودکان مراکزی هستند که به درمان بیماری‌های کودکان می‌پردازند و به کودکان در هر مرحله از رشد و توسعه خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود چنین بیمارستان‌هایی به تجهیزاتی با اندازه‌های متفاوت و تخصص‌های مختلف نیاز داشته باشند.

ماموریت بخش کودکان و نوزادان

بخش کودکان محلی است که بر سلامت و بهبود وضعیت کودکان در جامعه متمرکز است و بر تهیه بهترین امکانات بهداشتی و درمانی ویژه کودکان سرمایه گذاری می‌کند.

بخش کودکان و نوزادان محل‌هایی هستند که روش‌های جدید و نوآورانه درمانی در آنها معرفی و استفاده می‌شوند. برای مثال درمان‌های جدیدی که در کشورهای دیگر معرفی شده اند، در این بخش معرفی می‌شوند تا مشکلات بیماران به شکل موثرتری برطرف شوند.

از طریق همکاری و به اشتراک گذاری بهترین راهکارهای علمی در مراکز و بخش تخصصی کودکان، متخصصان برای بهبود وضعیت سلامت کودکان و ارائه خدمات درمانی مناسب و ایمن به آنها تلاش می‌کنند. در بخش کودکان تلاش می‌شود برای کاهش تلفات ناشی از بیماری‌های اصلی کودکان راهکارهایی ارائه و پیاده سازی شوند.

زنبیل خرید