ارائه خدمات به بیماران جراحي  در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد

نام بخش
VIPبخش
موقعيت جغرافيايي
بخش سي سي يو در طبقه چهارم ساختمان اصلی
تعداد تخت

تعداد كل :‌9 تخت ،‌( 7 اتاق VIP‌، 2 اتاق سوييت )

معرفي بخش
ارائه خدمات به بیماران جراحي  در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد
خدمات بخش
  • بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل

  • بستری نمودن بیماران ترومایی

  • بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

  • پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

  • پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

  • پذیرش بیماران  POST. ICU
رياست بخش
سرپرستار بخش

سركار خانم مكي

شماره تماس داخلي

127 – 128