ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

راهنمای ترخیص

 • خانه
 • -
 • بیمارستان مهراد
 • -
 • راهنمای ترخیص
راهنمای ترخیص

ترخیص بیمار

 • واحد حسابداری – ترخیص واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان از ساعت ۷ صبح الی ۱۹ جهت ترخیص بیماران در خدمت شما عزیزان میباشد .

مراحل ترخیص بیمار

 • ثبت دستور ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج
 • تکمیل امور مربوطه و ارسال پرونده بیمار به واحد حسابداری ترخیص توسط منشی بخش
 • انجام امور مربوط به ترخیص و ارائه صورتحساب مالی به همراه توسط واحد ترخیص
 • پرداخت صورتحساب و دریافت کارت خروج از واحد صندوق
 • ارائه کارت خروج به مسئول بخش بستری و خروج بیمار از بیمارستان