ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

راهنمای پذیرش

 • خانه
 • -
 • بیمارستان مهراد
 • -
 • راهنمای پذیرش
راهنمای پذیرش

پذیرش بیماران به دو روش انجام می شود

 • پذیرش مستقیم ( مراجعه بیمار با نامه دستور بستری پزشک معالج ، به واحد پذیرش )
 • پذیرش از طریق اورژانس ( مراجعه به اورژانس و دریافت نامه بستری از پزشک اورژانس )

مدارک مورد نیاز هنگام پذیرش بیمار

 • نامه دستور بستری پزشک
 • کارت ملی / شناسنامه بیمار
 • جهت جراحی های مربوط به زنان و زایمان ، حضور همسر و ارائه کارت شناسایی معتبر به منظور اخذ رضایت الزامیست ) در صورت طلاق یا فوت ارائه مدرک معتبر الزامی میباشد )
 • جهت پذیرش اطفال ، حضور قیم قانونی به همراه مدرک شناسائی معتبر الزامیست
 • ارائه معرفی نامه بیمه در زمان پذیرش یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از پذیرش الزامیست
 • در موارد اورژانسی در صورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر هنگام پذیرش ، ارائه مدرک در اسرع وقت الزامی میباشد.