ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

بیانه رسالت و چشم انداز

  • خانه
  • -
  • بیمارستان مهراد
  • -
  • بیانه رسالت و چشم انداز
بیانه رسالت و چشم انداز

بیانیه رسالت بيمارستان

رسالت بیمارستان مهراد که در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی واقع گردیده است به شرح ذیل می باشد : ارائه خدمات پیشگیرانه، تشخیصی، درمانی، مراقبتی و بازتوانی ايمن، اثربخش، بیمارمحور(Patient-Centered ) و فردگرا (Individualized) به بیماران داخلی و خارجی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، با تکیه بر سرمایه انسانی مجرب و متعهد و با بكارگيري تجهیزات پیشرفته و فناوری های نوین در يك محیط آرام و ایمن.

ما مصمم هستیم با توکل بر خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی پزشکان و کارکنان بیمارستان تا سال 1403 به جایگاه ذیل دست یابیم : بیمارستان خصوصی برتر و پیشرو کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمارستان نمونه جهت الگوبرداری از تجارب مدیریتی به سایر بیمارستان های خصوصی کشور معرفی شود.

بیانیه دورنما (چشم انداز) بيمارستان

ما مصمم هستیم با توکل بر خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی پزشکان و کارکنان بیمارستان تا سال 1403 به جایگاه ذیل دست یابیم : بیمارستان خصوصی برتر و پیشرو کشور که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمارستان نمونه جهت الگوبرداری از تجارب مدیریتی به سایر بیمارستان های خصوصی کشور معرفی شود.