ارائه خدمات به بیماران جراحي  در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد

نام بخش
بخش جراحي
موقعيت جغرافيايي

طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان

تعداد تخت

تعداد كل : 22 تخت ( 2 اتاق خصوصي ، 10 اتاق دو تخته )

معرفي بخش
ارائه خدمات به بیماران جراحي  در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در تمام ساعات شبانه روز انجام می گردد
خدمات بخش
  • بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل

  • بستری نمودن بیماران ترومایی

  • بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

  • پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

  • پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

  • پذیرش بیماران  POST. ICU
رياست بخش
سرپرستار بخش

سركار خانم زماني

شماره تماس داخلي

100 – 113