بخش كودكان

كوچولوهای عزیز در این بخش از امکاناتی نظیر اسباب بازی، پخش کارتون و …

بخش CCU

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان دارای تخصص قلب و...

اورژانس

اورژانس بیمارستان مهراد به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات درمانی...

بخش ICU -MEDICAL

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص و...

بخش ICU -OH

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ....

بخش ICU -Surgical

ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...

بخش VIP

ارائه خدمات به بیماران جراحي در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...

بخش جراحي

ارائه خدمات به بیماران جراحي در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...

بخش داخلي

پزشکان داخلی افرادی هستند که برای درمان حوزه‌های مختلف بیماری‌های داخلی ...

بخش زنان

ارائه خدمات به زنان در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص ...