ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

تاریخچه بیمارستان مهراد

  • خانه
  • -
  • بیمارستان مهراد
  • -
  • تاریخچه بیمارستان مهراد

تاریخچه بیمارستان مهراد

معرفی بیمارستان مهراد

در سال ۱۳۴۹ گروهی از اساتید و پیشکسوتان پزشکی تصمیم گرفتند تا شرکت بهداشتی درمانی مهراد را با هدف خدمت رسانی و ارتقا سطح سلامت در شهر تهران پایه گذاری کنند بنیانگذاران بیمارستان اساتید نامداری همچون دکتر وارطان اروستونیان ، دکتر اردشیر بابک سمیعی ، دکتر مهدی اخوین ، دکتر جمال اصغرزاده ، دکتر قدرت اله موثقی ، دکتر سیدحسین امامی کلیشاوی ، دکتر احمد مشیری ، دکتر علیرضا کاویانیان ، دکتر کیارش نفیسی و دکتر پرویز بقائی بودند.

ساخت بيمارستان مهراد از سال 1352 در زمينی به مساحت 5000 مترمربع واقع در خيابان ميرعماد تهران آغاز شد. اين خيابان در يکی از خيابان های منشعب از خيابان شهيد مطهری تهران قرار دارد.کار

ساختمانی و تجهيز بيمارستان در سال 1361 به پايان رسيد و بيمارستان از تاريخ 18/10/1361 به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت.

اکنون بیمارستان مهراد با داشتن پروانه 200 تخت بعنوان یک بیمارستان خصوصي در منطقه 7 شهر تهران قرار دارد. اين بيمارستان همواره جزء بیمارستان های خصوصی ممتاز بوده و در طی سنوات گذشته همواره در اعتباربخشی ملی بیمارستانی موفق به كسب امتیاز درجه يك از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شده است .