پزشکان داخلی افرادی هستند که برای درمان حوزه‌های مختلف بیماری‌های داخلی آموزش دیده اند، این پزشکان می‌توانند مشکلات متنوع بیماران از انواع حاد تا بیماری‌های طولانی مدت و علائم آنها را برطرف کنند .

نام بخش
بخش داخلی
موقعيت جغرافيايي

طبقه دوم ساختمان اصلي بيمارستان

تعداد تخت

تعداد كل : 26 تخت ( 4 اتاق خصوصي ، 9 اتاق دوتخته ، 1 اتاق چهارتخته )

معرفي بخش

پزشکان داخلی افرادی هستند که برای درمان حوزه‌های مختلف بیماری‌های داخلی آموزش دیده اند، این پزشکان می‌توانند مشکلات متنوع بیماران از انواع حاد تا بیماری‌های طولانی مدت و علائم آنها را برطرف کنند .محدوده خدمات بخش پزشکی داخلی شامل مراقبت بیست و چهار ساعته و مدیریت بیماران دارای مشکلات عمومی (نظیر ذات الریه، بیماری‌های مزمن ریه، عفونت‌های دستگاه ادراری، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، سکته مغزی حاد، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های مرتبط با دیابت) می‌باشد، همچنین این بخش از کادر درمانی به ارائه خدمات مشاوره ای به بیماران نیازمند جراحی یا روال‌های آماده سازی پیش از جراحی می‌پردازند.متخصصان داخلی بخشی از نیروی کار مراقبت‌های ویژه هستند، که به مدیریت مشکلات حاد پزشکی، افراد سالمند یا حوزه‌های تخصصی دیگر نظیر گوارش، دیابت، غدد درون ریز، دستگاه تنفسی، قلب و عروق، پزشکی کلیه و روماتولوژی می‌پردازند

خدمات بخش
  • بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتیو و اورژانسی و انجام مراقبت های قبل و بعد از عمل

  • بستری نمودن بیماران ترومایی

  • بستری نمودن بیماران دارای مشكلات پس از جراحی

  • پذیرش بیماران دارای بیماری های داخلی

  • پذیرش بیمارانی که جهت چک آپ مراجعه می کنند

  • پذیرش بیماران ICU

  • آماده سازی و سرو غذا برای بیماران
رياست بخش
سرپرستار بخش

سركار خانم قلي پور

شماره تماس داخلي

226 – 216

Header Col 1
Header Col 2
ستون 1
ستون 2
ستون 1
ستون 2