بیمارستان مهراد

رسالت بيمارستان

 

رسالت بیمارستان مهراد که در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی واقع گردیده است به شرح ذیل می باشد :

 

ارائه خدمات پیشگیرانه، تشخیصی، درمانی، مراقبتی و نوتوانی ايمن، اثربخش، بیمارمحور(Patient-Centered  ) و فردمحور (Individualized) به بیماران داخلی و خارجی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی، با تکیه بر سرمایه انسانی مجرب و متعهد و با بكارگيري تجهیزات پیشرفته و فناوری های نوین در يك محیط آرام و ایمن.

دورنما (چشم انداز) بيمارستان

 

ما مصمم هستیم با توکل بر خداوند متعال و با تکیه بر دانش و توانمندی پزشکان و کارکنان بیمارستان تا سال 1403 به جایگاه ذیل دست یابیم :

 

 

 

خوشنام ترین بیمارستان خصوصی کشور