آدرس و کد پستی:

تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد

کد پستی:

شماره تلفن و اطلاعات دورنگار

تلفن:9-88747401-021

دورنگار:

دسترسی با وسایل نقلیه عمومی

خط ۱ مترو تهران، ایستگاه مفتح

مطهری – بهشتی،BRT سامانه تندرو ۷ خیابان ولیعصر