ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

دکتر هوشنگ امیر رسولی

  • خانه
  • -
  • پزشكان
  • -
  • دکتر هوشنگ امیر رسولی

دکتر هوشنگ امیر رسولی

نام پزشك
دکتر هوشنگ امیر رسولی

نظام پزشکی

636

فوق تخصص

-

تخصص

متخصص علوم آزمایشگاهی –  بیوشیمیست بالینی

سوابق تحصیلی

  • فارغ التحصیل علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل بیوشیمی بالینی از دانشگاه شفیلد انگلستان

اطلاعات کلینیک پزشک

-

سوابق شغلی
  • مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان مهراد
  • هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده پیراپزشکی
  • ریاست آزمایشگاه بیمارستان طالقانی

افتخارات و جوایز

مؤسس آزمایشگاه قانون

اطلاعات مطب

وب سایت