ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

سیاست های کلان بیمارستان

  • خانه
  • -
  • بیمارستان مهراد
  • -
  • سیاست های کلان بیمارستان
سیاست های کلان بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان

1. همسویی با سیاست های کلی نظام سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای ناظر و سیاستگذار 2. ارائه خدمات ایمن و باکیفیت مبتنی بر خرد جمعی، در چارچوب بیمارمحوری و رقابت پذیری سالم در حوزه سلامت 3. گسترش فضای فیزیکی و توسعه کمی و کیفی خدمات ایمن و باکیفیت مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی 4. استقرار نظام درآمدزایی و سرمایه‎گذاری سودآور در حوزه بهداشت و درمان با تمرکز بر درآمدهای اختصاصی عملیاتی و غیرعملیاتی با توجه به ماهیت خودگردان بیمارستان 5. حداکثر استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود و پیشگیری از اتلاف آن 6. تقویت ظرفیت پزشکی بیمارستان از طریق بکارگیری پزشکان متخصص و فوق تخصص مجرب و متعهد به صورت میهمان ( پره ویلیج) در گام نخست و سپس واگذاری سهام به پزشکان واجد شرایط براساس نتایج ارزیابی عملکرد حرفه ای و اخلاقی 7. تامین سرمایه انسانی مجرب، متعهد و کارآمد با رعایت شرایط احراز و قوانین و مقررات مربوطه، به صورت قراردادی با تمرکز بر افزایش نرخ ماندگاری کارکنان و توانمندسازی مستمر آنها 8. استقرار سیستم بیمارستان هوشمند و الکترونیک کردن فرآیندها 9. مشارکت در ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق آموزش خودمراقبتی و روش های غربالگری به بیماران و همراهان 10. برون سپاری برخی بخشها و واحدهای زیان ده در حوزه های پاراکلینیک و پشتیبانی با اولویت واگذاری به سهامداران بیمارستان و یا از طریق برگزاری مزایده با رعایت مقررات مربوطه