دکتر مهدی استرابی

پیام مدیرعامل

ما به لطف خداوند بزرگ همه تلاش خود را خواهيم كرد تا آرامش و سلامتی را به شما بازگردانيم و سهمی كوچك در خاطرات خوب زندگی شما عزيزان داشته باشيم

دكتر مهدی استرابی