بیمارستان مهراد

بخش سی سی يو

اختلال حاد عروق قلب (سندرم کرونری حاد)

بیماریهای دریچه های قلب

حمله قلبی(سکته قلبی)

ضربانهاي غير طبيعي قلب( آريتمي)

نارسایی قلبی