بیمارستان مهراد

دکتر پیمان علی بیگی

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی استرابی

عضو هیئت مدیره

دكتر هژیر صابري

عضو هیئت مدیره

پیام مدیر عامل

از اینکه بیمارستان مهراد را جهت دریافت خدمت سلامت انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم
بیمارستان مهراد با بهره گیری از اساتید دانشگاهی،پزشکان متخصص وفوق تخصص حاذق،تیم پرستاری و پرسنل مجرب و کارآمد و همچنین با استفاده از فناوری های نوین در حوزه علوم پزشکی سعی در ایجاد محیطي امن و آرام جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بهترین کیفیت و با ارج نهادن بر ارزشها و عقاید بیماران و مراجعین محترم دارد
تمام تلاش مجموعه بیمارستان مهراد،جلب رضایتمندی شما در طول حضور در این بیمارستان می باشد.