آنژیوگرافی

موقعیت جغرافیایی: در طبقه زیرزمین اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

تعداد تخت فعال: 6 تخت

خدمات تخصصی قابل ارائه در بخش: ارائه خدمات به بیماران در این بخش توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص قلب و عروق، فلوشیپ آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و الکتروفیزیولوژی و تیم پرستاری مجرب و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مانیتورینگ قلبی ریوی و احیاء قلبی ریوی، کمک تنفسی و دارویی در تما م ساعات شبانه روز انجام  می گردد.در حین انجام کار متخصصین جراحی قلب و متخصصین بیهوشی  نیز حضور دارند.

این بخش یکی از کاملترین مراکز آنژیوگرافی از نظر وسایل ( استنت – بالون و…) و تکنولوژی می باشد كه دارای دو قسمت مجزا می باشد. مهمترین خدمات بخش آنژیوگرافی عبارتند از:

📞 شماره تلفن : 9 – 88747401

 داخلی : 520 – 519

زنبیل خرید