اکوکاردیوگرافی و تست ورزش

موقعیت بخش: در طبقه چهارم ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد .

  • خدمات این بخش:
  • اکوکاردیوگرافی (اکوی قلب)
  • تست ورزش
  • هولتر فشار خون
  • هولتر مانیتورینگ (24 ساعته)

داخلی : 553