ویرایش محتوا

بیمارستان مهراد

متن

راه های ارتباط

دسته: پمفلت

پمفلت های دياليز

تغذیه در بیماران دیالیز دانلود پمفلت دسترسی به عروق همودیالیز (ایجاد فیستول) دانلود پمفلت دسترسی به عروق همودیالیز (کاتتر) دانلود پمفلت عوارض حین دیالیز دانلود پمفلت دیالیز صفاقی دانلود پمفلت

پمفلت های ديكر

بخش دیکر مراقبت هاي ساده اما موثر حين كموتراپي دانلود پمفلت شیمی درمانی دانلود پمفلت سرطان گردن رحم دانلود پمفلت سرطان روده بزرگ دانلود پمفلت سرطان تخمدان دانلود پمفلت سرطان پستان دانلود پمفلت سرطان دانلود پمفلت

پمفلت های زایمان و بارداری

دیابت در بارداری دانلود پمفلت زایمان زودرس دانلود پمفلت فشارخون حین بارداری دانلود پمفلت پارگی زودرس کیسه آب دانلود پمفلت خونریزی بعد از زایمان دانلود پمفلت سزارين دانلود پمفلت

پمفلت های سي سي يو

بخش سی سی يو اختلال حاد عروق قلب (سندرم کرونری حاد) دانلود پمفلت بیماریهای دریچه های قلب دانلود پمفلت حمله قلبی(سکته قلبی) دانلود پمفلت ضربانهاي غير طبيعي قلب( آريتمي) دانلود پمفلت نارسایی قلبی دانلود پمفلت

پمفلت های بخش نوزادن

بخش نوزادان هیپوتیروئید مادرزادی دانلود پمفلت مراقبت از بيمار كوويد دانلود پمفلت مراقبت از نوزاد در منزل بعد از تولد دانلود پمفلت مراقبت نوزاد دانلود پمفلت نوزاد تيك مكنيوم دانلود پمفلت نوزاد نارس دانلود پمفلت

پمفلت های بخش کودکان

اسهال و استفراغ در اطفال دانلود پمفلت کنترل تب در کودکان دانلود پمفلت عفونت گوش میانی در اطفال دانلود پمفلت هیپوتیروئید مادرزادی دانلود پمفلت کرانیوسیتوزیس99 دانلود پمفلت مراقبت نوزاد دانلود پمفلت پنومونی در اطفال دانلود پمفلت نوزاد تيك مكنيوم دانلود…