دکتر مهدی استرابی

دکتر حمید بهتاش

دکتر ناصرعلی امیر معزی

دکتر حسام عبدالحسین پور

دکتر جلال بدلی ثمرین

دکتر شاهرخ عطاریان

دکتر هوشنگ امیر رسولی

دکتر علیرضا اسلامی نژاد

دکتر فولاد اقبالی

دکتر محسن دهباشی

دکتر سید جواد سنادی زاده

دکتر مصطفی جابر انصاری

دکتر بهروز گیوه چیان

دکتر فرامرز مصباح

 

دکتر مهران صیدفروش لاهیجی

 

دکتر محمد هادی کدیور

 

دکتر احمد جواهر فروش زاده

 

دکتر هژیر صابری

دکتر مهرداد پازوکی

دکتر مازیار پارسا

دکتر مصطفی محسنی

دکتر ایرج ضرغام

دکتر حسن تفویضی

دکتر محمد عبدالله شمشیرساز

دکتر رضا شفیع پور

دکتر محمد قربانی

 

دکتر حسین حداد دیلمی

دکتر محمد تقی رضایی

دکتر حمید پیراسته

دکتر فرید آزموده اردلان

دکتر ابوالحسن غرائی

دکتر محمد حسین حریرچیان

دکتر خسرو رهبر

دکتر احمد حسنتاش

دکتر امیرعباس مستوفی

دکتر محمدرضا جواهریان

دکتر باقر اردشیر لاریجانی

دکتر محمد تقی قضاوی

دکتر پدرام ثابتیان

دکتر مژگان فروتن

دکتر نغمه مردوخ پور

دکتر شهناز آرمین

دکتر آزاده حسینی تکیه

 

دکتر هومن شریعت زاده

دکتر مهرداد حق ازلی

دکتر منصور بهرامی

دکتر محمد کیارش

دکتر محمد علی فاضلی

دکتر سید محمد سنادی زاده

محمدجعفر منصوری

دکتر محمدجعفر منصوری

دکتر محمد برادران جمیلی

دکتر کیکاووس حیدریان

دکتر کامران کریمی

دکتر فریدون سیرتی

دکتر علی محمد عرب زاده

دکتر عبدالحسین طباطبایی

دکتر عباس حاجی محمد

دکتر سید محمود طباطبایی فر

دکتر سید حسن روحانی طباطبایی

دکتر سعید بنی صدر

دکتر داوود منادی زاده

دکتر حمید صاحب کاشف

دکتر حمید سهراب پور

دکتر جواد گرجی

دکتر بهرام ملکوتی

دکتر اردشیر بابک سمیعی

دکتر عبدالامیر نواب بوشهری

دکتر مریم افراخته

دکتر بهزاد آزمین

دکتر شاهرخ حوائجی

متخصص بیهوشی

دکتر جهانگیر رافت

دکتر پرویز رجایی محصل

اطفال و کودکان

دکتر پیمان علی بیگی

جراح عمومی

دکتر سید حسین فخرایی

دکتر محمد صالح گنجویان

ارتوپدی

دکتر افروز معتمد

قلب و عروق

 

دکتر آزیتا ندایی

جراح زنان

دکتر مجید نقیب زاده مشایخ

دکتر بابک نوری نیر

داخلی و گوارش