تست نوار اعصاب

موقعیت بخش: در طبقه سوم ساختمان کلینیک های بیمارستان قرار دارد.

نتایج تست نوار عصب و عضله برای موارد زیر کاربرد دارد: نتایج این تست معمولا برای کمک به تشخیص یا رد تعدادی از بیماری ها از جمله موارد زیر ضروری است.

خدمات این بخش:

 

  • اختلالات عضلانی مثل دیستروفی ماهیچه‌ای یا پلی‌میوزیت
  • بیماری هایی که در محل اتصال بین عصب و عضله اثر می گذارند مانند میاستنی گراویس
  • اختلالات عصب های خارج از نخاع (عصب های پیرامونی) مثل سندرم مجرای مچ دستی یا نوروپاتی محیطی
  • اختلالاتی که بر نورون های حرکتی در مغز یا نخاع اثر می گذارند مانند اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا فلج اطفال
  • اختلالاتی که بر ریشه عصب تاثیر می گذارند، مانند فتق دیسک بین مهره ای

داخلی : 338